GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

Tuyển sinh hệ cao đẳng trường cao đẳng Giao Thông Vận Tải Đường Thủy II. Với các ngành tuyển sinh như sau : 1 Điều khiển tàu biển, 2 Sửa chửa máy tàu thủy, 3 Quản trị mạng, 4 Kỹ thuật xây dựng, 5 Điện tử công nghiệp, 6 Kế Toán,7 Xây dựng cầu đường bộ
Đăng Ký Online
Quyết định miễn giảm học phí HKI năm học 2017 - 2018 Lần 2

Cập nhật ngày 28/11/2017

 

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐƯỜNG THỦY II

Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/10/2008 của Bộ LĐ-TB&XH về việc thành lập trường CĐ Nghề GTVT Đường thủy II và Quyết định số 705/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/05/2017 của Bộ LĐ-TB&XH về việc đổi tên trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy II thành trường Cao đẳng GTVT Đường thủy II;

Căn cứ Quyết định số 3408/QĐ-BGTVT ngày 11/11/2008 của Bộ GTVT về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của trường CĐN GTVT Đường thủy II;

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-ĐTII ngày 10/10/2017 của Trường CĐ GTVT Đường thủy II về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường CĐ GTVT Đường thủy II;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP;

Xét đơn xin miễn, giảm học phí của học sinh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV, Trưởng phòng Tài vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn học phí 05 tháng (từ tháng 09/2017 đến hết tháng 01/2018) đợt 2 học kỳ I năm học 2017 – 2018 cho 09 học sinh (danh sách kèm theo) thuộc đối tượng quy định tại Khoản 13, Điều 7, Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.

Điều 2. Các Phòng, Khoa có liên quan và các học sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ
ĐỢT 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1239/QĐ-ĐTII, ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng)
STT Họ và tên MSSV LỚP KHOA Đối tượng Ghi chú
1 Châu Thiện Tín 43Đ0017 T43Đ Máy điện Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
2 Phạm Thành Đạt 43Đ0003 T43Đ Máy điện Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
3 Đào Trọng Hiếu 43ĐK0003 T43ĐK Điều khiển Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
4 Nguyễn Ngọc Hậu 43ĐK0002 T43ĐK Điều khiển Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
5 Võ Tấn Tài 43ĐK0010 T43ĐK Điều khiển Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
6 Lê Đức Thìn 43ĐK0023 T43ĐK Điều khiển Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
7 Lê Hoàng Khắc Triệu 43ĐK0016 T43ĐK Điều khiển Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
8 Đặng Thanh Tùng 43ĐK0019 T43ĐK Điều khiển Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  
9 Lê Hoàng Thế Nguyên 43ĐK0005 T43ĐK Điều khiển Tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp  Bình luận bài viết

Liên quan TIN TỨC

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Sáng nay, ngày 25/12/2014 nhà trường long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp ...

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách